TRS Finn OY

                             Entistä parempaa, nopeampaa ja täsmällisempää palvelua

Lyhyesti meistä

Olemme toimineet sähkö- ja rakennusalalla jo vuodesta 1997. Yli kahdenkymmenen vuoden aikana meille on kertynyt vankkaa kokemusta kiinteistöjen rakentamisesta, saneerauksesta, kuntokartoituksista, talotekniikasta, kiinteistökartoituksista, kustannus arvioista ja suunnittelusta. Vuonna 2012 yhtiö muutettiin osakeyhtiöksi. Samalla uudelleen fokusoimme toimintamme painopistettä kuntokartoituksiin.

Työskentelemme pääsääntöisesti Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin ja ylipäätään Varsinais-Suomen alueella, mutta tarpeen mukaan laajemmallakin alueella Suomessa. Käytössämme on alan parhaat merkkilaitteet kuten FLUKE, FLIR, TROTEC ja VAISALA.

RAKENNUSMITTAUS PALVELUT

Olemme erikoistuneet kiinteistöjen kuntokartoituksiin sekä kosteusvaurioiden laajuden selvitämiseksi.

Kosteus- ja homevaurioiden riski pienenee huomattavasti, kun ilmankierto toimii ilmatiiviyden ansiosta hyvin eikä kosteus pääse rakenteisiin. Yleinen oleskelumukavuus paranee, kun rakennuksen sisällä ei vedä. Tiiveysmittauksen aikana vuotopisteet kartoitetaan joko lämpökameralla tai merkkisavulla. Tiiviysmittaus suoritetaan kaikkiin rakenteilla oleviin rakennuksiin niiden valmistuessa.

Mikäli mahdollista, niin tiiviysmittaus (tiiveysmittaus) kannattaa suorittaa heti runkovaiheen valmistuttua, siis vaiheessa, kun sisätyöt ovat alkamaisillaan.


Tiiveysmittaus

Suoritamme rakennusten tiiveysmittauksia Turun ja Varsinais-Suomen alueella, mutta tarpeen mukaan laajemmallakin alueella Suomessa.

Rakennuksen hyvä ilmatiiviys maksaa itsensä siis moninkertaisesti takaisin lämmitysennergia kustannuksen kautta!

Laadimme myös viralliset energiatodistukset.


Kun ilman kosteus materiaalin pinnalla on yli 80 %, silloin mikä tahansa materiaali homehtuu eli home tarvitsee ainoastaan vettä, ravinteita, riittävästi aikaa sekä oikean lämpötilan kasvaakseen.Toisin sanoen asunnon liian korkea ilmankosteus voi aiheuttaa homeiden kasvua. Jos vesi ja kosteus pääsevät paikkoihin, joista ne eivät pääse pois, eivätkä kuivu tai tuuletu, ovat homekasvun edellytykset olemassa.

Ilman ja rakenteiden kosteuden mittaus usein johdattaakin homeen kasvupaikalle.


Kosteusmittaukset

Kosteusmittaus on paras tapa kartoittaa rakenteiden mahdolliset kosteusvauriot.

Suoritamme pintakosteusmittauksia, koepalamittauksia, porareikämittauksia, viiltomittausta sekä prosenttipainomittauksia.

 


Kuvat toimii linkkinä


Langaton kosteusmittaus järjestelmä 

RT 103333 korttissa on nyt sisällytetty Vigilan järjestelmä


Laadukas, pintoja rikkomaton mittausmenetelmä, on nyt kuvattu RT 103333 korttiin viralliseksi suhteellisenkosteuden mittausmenetelmäksi.
Suhteellinen kosteus mitataan langattomasti VIGILAN® mittauslaitteistolla lattiavalun yhteydessä asennetusta mittausanturista.
(-suhteellinenkosteus [%RH], -lämpötila [°C] sekä asennetun anturin yksilöllinen tunnistamistieto [ID-nro]).

Tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, terveys- ja käyttöturvallisuusriskeistä, sekä niihin liittyvistä toimenpide-ehdotuksista.

Kuntokartoitukset

Suoritamme kiinteistöjen kuntokartoitukset asuntokaupan yhteyteen kaikille eri aikakauden rakennuksille. Kuntokartoituksessa selvitetään kohteen rakenteiden kunto, vaurioitumisaste ja vaurioitumisen syyt. Tutkimuksen tuloksena laaditaan selkeä raportti, jossa kuvataan korjaustarpeet, korjaustapavaihtoehdot sekä korjausten kiireellisyys.

Suoritamme kuntokartoituksia Turun ja Varsinais-Suomen alueella, mutta tarpeen mukaan laajemmallakin alueella Suomessa.

Palvelumme voi sisältä monenlaista tutkimusta kuten rakenne avaukset, kosteuskartoitus- ja mittaukset, tiiveysmittasus, ilmavuotojen paikannus, ilma-paine-ero sekä olosuhdemittaukset, vaaitusmittaus ja/tai pinta-ala mittaus, putkistojen kuvaukset (esim. salaojat sekä IV), sekä kiinteistön LVIS laitteiden kartoitusta ja mittausta, pintamateriaalien kunto- sekä korjauskustannusarviota.

Kiinteistön kuntokartoitus tarvetta voimme aina räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti !


Putkistojen kuvaukset

Suoritamme salaojien sekä viemärien ja kanavistojen kuvauksia Turun ja Varsinais-Suomen alueella, mutta tarpeen mukaan laajemmallakin alueella Suomessa.

Putkistokameramme on varustettu 40m kaapelilla, metrilaskurilla sekä paikkannustutkalla jolla saadaan paikannettua kameranpää jopa 3 m syyvydeltä.

Tiesitkö, että Vakuutusyhtiöt EIVÄT korvaa salaojaputkien hoitamattomuudesta ja laiminlyönneistä johtuvia vahinkoja/vaurioita.


Muut kiinteistömittaukset


Pinta-ala mittaukset

Suoritamme standardin (SFS 5139 (RT 12-11055) mukaisia huoneistoalan mittauksia mm asuntokauppaa varten. Meiltä on myöskin mahdollista saada uudet pohjapiirustukset PDF muodossa.

Vaaitus/kallistus mittaukset

Vaaituksen tarkoituksena on selvittää kahden pisteen välinen korkeusero, kuten esim. lattioiden sekä talojen perusrustuksen painauma ynms.

Valo / Ääni mittaukset

Suoritamme asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisia melumittauksia sekä valoisuus mittauksia.

Vesieristys tarkastukset

Voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti vesieristys on tehtävä kaikkiin märkätiloihin.

Tarkastuksella selvitetään materiaalivalmistajien suosittelemat ainevahvuudet sekä muut tekniset asiat esim. kuivakalvopaksuuden tarkastus, läpivientien ja nurkkanauhojen asennus, tarvittaessa mitataan myöskin tiiviys GVK-alipainepumpulla. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja varustettuna muutamalla valokuvalla kohteesta.

Suoritamme vesieristys tarkastukset Turun ja Varsinais-Suomen alueella, mutta tarpeen mukaan laajemmallakin alueella Suomessa.


Kiinteistöjen lämpötekniikka ja lämmitysjärjestelmät 

Ilma-vesilämpöpumppu: Laite sopii kiinteistöihin, joihin maalämpökin sopii ja sen lisäksi myös niihin, joihin ei pystytä poraamaan kaivoa tai asentamaan glycoliputkia järveen tai pelolle. Kohteessa on oltava jonkinlainen vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, jossa lämmönjako hoituu, joko lattian tai pattereiden kautta. Järjestelmä sopii sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

Meidän kautta hoituu niin suunnittelu, valvonta, asennus ja vuosihuollot aina vikojen korjaamiseen asti. Kaikki työvaiheet tehdään ammattitaidolla sekä TUKES:in sertifioinnilla.

Sähköpalvelu

Kaikkien kiinteistöjen sähköurakointi, sähkövikojen etsintä, suunnittelu, mittaukset, sekä pöytäkirjat.


Omakotitalot, kesämökit, rivitalot, hallit, sekä toimistot riippumatta koosta tai kiinteistötekniikan monimutkaisuudesta. 


Suoritamme sähköautolatausjärjestelmien:

  • konsultointia 
  • sähköliittymän kuntokartoitusta 
  • asennusta
  • käyttöönottomittaukset 
  • päivitykset
  • diagnostiikka testauksia
  • korjauksia
  • raportoinnit 


Sähkösuunnittelu on tärkeä osa kiinteistön suunnittelua. Sähköistysratkaisujen valinta vaikuttaa merkittävästi rakennuksen toimivuuteen, asumismukavuuteen, energiatalouteen ja myös asunnon arvoon. Hyvä etukäteissuunnittelu ja harkinta takaavat parhaiten toivotun lopputuloksen sekä sähkön ja laitteiden energiatehokkaan käytön.

Suoritamme sähköasennukset pientaloissa, kerrostaloissa ja taloyhtiöissä, sekä myymälä- ja toimistotiloissa. Pientalojen sähköurakointi ja sähköremontti- ja saneeraustyöt, sekä myös pienet sähkötyöt, kuten esim. keittiöremonttien sähkötyöt urakkatyönä.